poalim_big
poalim_icon
line_poalim
רק עוד 7 דקות ויש לכם חשבון פועלים YOUNG
היכנסו לאפליקציית OPEN, פתחו חשבון פועלים YOUNG ותתחילו לשלוט בכסף שלכם!
לפרטים נוספים ופתיחת חשבון:
חשבון פועלים YOUNG הוא חשבון שניתן לצרפו להסדר ההנחות "מועדון פועלים צעיר". לפרטים נוספים תנאים והטבות ראו אתר הבנק והתעריפון.
פתיחת החשבון באמצעות אפליקציית OPEN מיועדת ללקוחות תושבי ישראל בגיל 16 ומעלה והיא בכפוף לתנאי האפליקציה, הבנק והשירותים השונים. פתיחת החשבון בפועל מותנת בבדיקה ובקרה של הבנק על פי סדרי עבודתו ואישורו.
הבנק יהיה רשאי לשנות ו/או לבטל את התנאים ו/או ההטבות מעת לעת.