poalim_big
poalim_icon
line_poalim
הצבא יעבור לחשבון חיילים!
הורידו את אפליקציית פועלים OPEN ופתחו חשבון חיילים ללא עמלות עו"ש בסיסיות ועם מגוון הטבות
לפתיחת חשבון חייל:
חשבון חיילים הוא חשבון שניתן לצרפו להסדר ההנחות "מועדון חייל" לפרטים נוספים, תנאים והטבות, ראו אתר הבנק והתעריפון. 100% הנחה בעמלות עבור פעולות בסיסיות בעובר ושב המבוצעות ע"י פקיד או בערוץ ישיר פתיחת החשבון בפועל מותנית בבדיקה ובקרה של הבנק על פי סדרי עבודתו ואישורו ובמכשירים תומכים. ללקוחות בגירים תושבי ישראל, בכפוף לתנאי הבנק ואישורו. אין באמור התחייבות לפתיחת חשבון ו/או מתן השירותים. הבנק רשאי לשנות התנאים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.